Cellbetong Entreprenad AB

Ett lättare alternativ

På senare år har det visat sig att många innergårdar löper stor risk att rasa.
Skälen till detta är flera.

- Bärande stålbalkar som lades på någon form av upplag/väggar.

- På dessa balkar gjöt man en konstruktionsbetong (i många fall gjöt man delvis in balken)

- Som fyllnadsmassa använde man fuktkänsliga och tinga produkter såsom slaggfyllning, sand, tegel

- Ovanpå detta lades ofta en fallbetong som man monterade ett tätskikt på

- Slutligen la man antingen en gjutasfalt eller sand med någon typ av stenplattor ovanpå.

Vad som sker, är att när tätskiktet, med tiden tar slut, rinner det ner vatten i konstruktionen som ej sedan kan torka ut, vilket medför att balkarna ligger i en väldigt rostutsatt miljö.

Denna kombination (fuktig miljö för de bärande balkarna, samt vattenfyllda och tunga konstruktion) utgör en mycket tung påverkan för konstruktionen.

I dag går man över till lättare konstruktioner samtidigt som man passar på att värmeisolera bjälklagen.

Kontakta oss gärna för referensobjekt beträffande gårdsbjälklag